wcag
Przejdź do treści
wcag

Rys historyczny

Szpital mieści się w budynku wybudowanym w 1814 r. i przeznaczonym pierwotnie na klasztor. Fundatorem był Antoni Wenzel z Rybnika a wykonawcą jego testamentu hrabia Węgierski.

Początkowo były tylko 24 łóżka. W latach czterdziestych i pięćdziesiątych XIX wieku nadworny lekarz księcia raciborskiego J.Roger powiększył szpital do 50 łóżek (obecnie szpital liczy 105 łóżek) i dobudował kaplicę.

Nad ołtarzem kaplicy umieszczono obraz Św. Anny, dar papieża Piusa IX pochodzący ze zbiorów watykańskich. W 1879 r. dobudowano boczne skrzydła i portal z figurą Św. Józefa, postawiono kamienny krzyż naprzeciw frontowego wejścia.

W końcu XIX wieku w klasztorze spędził swe ostatnie lata ksiądz Konstanty Damrot, śląski pisarz, poeta i nauczyciel. Zmarł na gruźlicę w 1895 r. i został pochowany na pobliskim cmentarzu.

W 1952 r. klasztor został przekazany władzom świeckim. Z przeznaczeniem na szpital przeciwgruźliczy.

W okresie powojennym szpital funkcjonował w ramach zespołów opieki zdrowotnej, zmieniając wielokrotnie zarządców, którymi byli m.in. wójt gminy Pilchowice, ZOZ w Pyskowicach, Gliwicach, Knurowie. Oddalony ciągle od siedziby dyrekcji, podupadł w tym okresie dość znacznie zarówno w zakresie substancji szpitala jak i organizacji i dyscypliny pracy.

Z dniem 1 listopada 1998 roku szpital wyodrębnił się ze struktur zespołu opieki zdrowotnej i rozpoczął samodzielne działanie. Od tej pory datuje się dynamiczny rozwój szpitala.