wcag
Przejdź do treści
wcag

Konkursy na świadczenia zdrowotne

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Zadanie nr 1. Opieka anestezjologa w zakresie zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.
Zadanie nr 2 – Pełnienie zastępstwa za lekarza anestezjologa w zakresie zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

09/KZ/2021

01.12.2021

Opieka lekarza specjalisty chorób płuc w Oddziale Chorób Płuc z odcinkiem zamkniętym leczenia gruźlicy i odcinkiem otwartym diagnostyki
i chemioterapii nowotworów oraz wykonywanie badań bronchoskopowych

08/KZ/2021

15.12.2021

Opieka lekarza rehabilitacji leczniczej w Oddziale Rehabilitacji Oddechowej

07/KZ/2021

13.12.2021

Opieka lekarza specjalisty chorób płuc w Oddziale Rehabilitacji Oddechowej

06/KZ/2021

01.12.2021

Opieka lekarska i kierowanie Oddziałem Rehabilitacji Oddechowej

05/KZ/2021

01.12.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitala

10/KZ/2021

19.11.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich

04/KZ/2021

25.11.2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie "Wizyty pielęgniarskie w domu pacjenta w ramach Poradni Domowego Leczenia Tlenem (DLT)" nr spr 03/KZ/2021 - postępowanie II

03/KZ/2021

20.07.2021

Wykonywanie badań mikrobiologicznych

02/KZ/2021

21.07.2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: "Wizyty pielęgniarskie w domu pacjenta w ramach Poradni Domowego Leczenia Tlenem (DLT) nr spr. 01/KZ/2021"

01/KZ/2021

18.06.2021