wcag
Przejdź do treści
wcag

Oferta pracy na stanowisko księgowy.

Oferta pracy na stanowisko księgowy.

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach zatrudni pracownika na stanowisku: KSIĘGOWY.

Zakres obowiązków na stanowisku księgowy:

 1. przyjmowanie, obieg i kontrola dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg i ewidencję operacji gospodarczych oraz ich sprawdzenie pod względem rachunkowym i formalnym ;
 2. prowadzenie ksiąg w zakresie zakupu materiałów, towarów i usług oraz sprzedaży towarów, materiałów i usług polegające m.in. na dekretacji dokumentów finansowo-księgowych oraz ich wprowadzaniu do systemu komputerowego FK, uzgadnianiu comiesięcznych stanów magazynowych, itp;
 3. bieżąca analiza, aktualizacja i uzgadnianie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, rozrachunków publicznoprawnych i pozostałych funduszy obowiązujących i rozliczanych u Zleceniodawcy;
 4. prowadzenie księgowości płacowej;
 5. prowadzenie sprawozdawczości z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych;
 6. należyte przekazywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych i ich archiwizacji (miesięcznej, rocznej);
 7. prowadzenie korespondencji finansowo-księgowej;
 8. współpraca z komórkami organizacyjnymi Szpitala w zakresie finansowo-księgowym;
 9. uczestnictwo w prowadzeniu rachunku kosztów Szpitala;
 10. uczestnictwo w sporządzaniu sprawozdawczości dla organów zewnętrznych;
 11. uczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań finansowych;
 12. bieżące śledzenie aktualnych przepisów i zarządzeń dotyczących zakresu czynności.

Adres i nr telefonu kontaktowego:

glownyksiegowy@szpital-pilchowice.pl ; (32) 331 99 05

Prosimy przesłać CV wraz z listem motywacyjnym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Szpital Chorób Płuc im .Św. Józefa w Pilchowicach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędnym wymogiem dla przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Administratora. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
Jeśli chcesz abyśmy zachowali Twoje CV dla potrzeb kolejnych rekrutacji dołącz poniższą zgodę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych także dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.