wcag
Przejdź do treści
wcag

Oferta pracy na stanowisko zastępcy Pielęgniarki oddziałowej.

Oferta pracy na stanowisko zastępcy Pielęgniarki oddziałowej.

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach zatrudni pielęgniarką na stanowisko zastępcy Pielęgniarki oddziałowej.

Wymagania:

Osoba ubiegająca się o stanowisko powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2011 poz.896)

Do głównych zadań zastępcy Pielęgniarki oddziałowej będzie mi. należeć:

  1. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
  2. Zapewnienie właściwej realizacji i poziomu opieki pielęgniarskiej.
  3. Organizowanie   pracy   podległego   personelu   pod   względem   zapewnienia   całodobowej opieki nad pacjentem.
  4. Nadzór nad bezpieczeństwem pacjentów i przestrzeganiem jego  praw.
  5. Współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Szpitala.
  6. Nadzór    nad    stanem    sanitarno – epidemiologicznym    pomieszczeń    oddziału    oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i p.poż.
  7. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych podległego personelu.
  8. Udział w odprawach, audytach oraz w komisjach ds. jakości.
  9. Opracowywanie standardów.
  10. Zapobieganie zakażeniom szpitalnym.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub ma maila: dmarklowska@szpital-pilchowice.p,l

Dane do kontaktu: Danuta Marklowska, tel. 32 331 99 85

Prosimy przesłać CV wraz z listem motywacyjnym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Szpital Chorób Płuc im .Św. Józefa w Pilchowicach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędnym wymogiem dla przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Administratora. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
Jeśli chcesz abyśmy zachowali Twoje CV dla potrzeb kolejnych rekrutacji dołącz poniższą zgodę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych także dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.