wcag
Przejdź do treści
wcag

Oferta pracy – Technik informatyki/elektroniki

Oferta pracy – Technik informatyki/elektroniki

Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach zatrudni Technika informatyki lub elektroniki

w pełnym wymiarze czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Do głównych zadań technika informatyka/elektronika będzie należało między innymi:

 • Montaż i instalowanie urządzeń komputerowych,
 • Instalowanie, konfigurowanie i utrzymanie w ruchu aplikacji użytkowników końcowych,
 • Instalowanie, konfigurowanie i utrzymywanie w ruchu sprzętu i oprogramowania systemowego,
 • Instalowanie, konfigurowanie i monitorowanie oprogramowania antywirusowego
 • Zapewnienie bezpieczeństwa sieci i użytkowników
 • Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego,
 • Zapewnienie działania urządzeń peryferyjnych,
 • Zarządzanie danymi, gromadzenie i przetwarzanie informacji w w/w zakresach,
 • Zarządzanie stroną WWW,
 • Zarządzanie serwerem poczty
 • Konserwacja i modernizacja infrastruktury sieciowej
 • Archiwizacja danych na nośnikach zewnętrznych
 • Zarządzanie serwerem sieci komputerowej w domenie
 • Zapewnienie ciągłości pracy użytkownikom sieci komputerowej
 • Osobiste prowadzenie kontroli stanu technicznego systemów teleinformatycznych,
 • Natychmiastowe interweniowanie w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania systemowego,
 • Współpraca z firmami autoryzowanymi w zakresie obsługi oprogramowania
 • Realizowanie procesu bezpośredniego wsparcia użytkowników usług informatycznych w Szpitalu.
 • Przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie (preferowane kierunki: technik informatyk, technik elektronik, technik elektroniki medycznej, technik elektroniki i informatyki medycznej),
 • Znajomość obsługi oprogramowania systemowego,
 • Samodzielność, odpowiedzialność,
 • Analityczne myślenie i umiejętność koncentracji,
 • Umiejętność samodzielnej pracy,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;Wymagana spostrzegawczość, cierpliwość, wytrwałość, opanowanie, dokładność, staranność, umiejętność analizy sytuacji oraz odporność na stres.

  Oferujemy:

  – Umowę o pracę w wymiarze pełnego  etatu,

  – Wynagrodzenie zależne od posiadanych umiejętności i kwalifikacji,

  – Przyjazną atmosferę pracy,

  – Wsparcie przełożonych i zespołu.

  Warunki pracy:

  Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

 • Składanie dokumentów aplikacyjnychKandydat jest zobowiązany do złożenia wyłącznie dokumentów wymaganych w treści ogłoszenia o naborze na adres:  Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, 44-145 Pilchowice, ul. Dworcowa 31 (sekretariat dyrektora) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl lub osobiście.

  Wymagane dokumenty:

  • podpisany list motywacyjny i CV;
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  • dokumenty potwierdzające staż pracy: kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
  • w przypadku, gdy kandydatem jest osoba z niepełnosprawnością – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność;
  • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje
  • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dobrowolnie podanych w ofercie pracy, innych niż wskazane w art. 221 kodeksu pracy, w celu prowadzenia rekrutacji;
  • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji.

  Pozostałe informacje:

  Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Sekretariat Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o wynikach naboru.

  Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach udostępnia dokumenty   aplikacyjne do odbioru własnego przez kandydatów w terminie do 1 miesiąca od daty  wyboru  kandydata  do  zatrudnienia  w  danym  Dokumenty nieodebrane podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

  Prosimy przesłać CV wraz z listem motywacyjnym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Szpital Chorób Płuc im .Św. Józefa w Pilchowicach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędnym wymogiem dla przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Administratora. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
  Jeśli chcesz abyśmy zachowali Twoje CV dla potrzeb kolejnych rekrutacji dołącz poniższą zgodę:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych także dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.