wcag
Przejdź do treści
wcag

Dostawa RTG dedykowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z adaptacją pomieszczenia w formule zaprojektuj – wybuduj – wyposaż oraz dostawa aparatu USG w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. „Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach”

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Dostawa RTG dedykowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z adaptacją pomieszczenia w formule zaprojektuj - wybuduj - wyposaż oraz dostawa aparatu USG w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach"

30/ZP/2021/U

12.01.2022

Ogłoszenie o zamówieniu 30/ZP/2021/U

Materiały przetargowe znajdują się na stronie prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl