wcag
Przejdź do treści
wcag

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Szpitala w ramach grantu „Dostępność plus dla zdrowia” (nr POWR.05.02.00-00-0044/18) realizowanego pod nazwą „Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach”

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Szpitala w ramach grantu „Dostępność plus dla zdrowia” (nr POWR.05.02.00-00-0044/18) realizowanego pod nazwą "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach"

11/ZP/2021/Z

09.07.2021

Zaproszenie do składania ofert 11ZP2021Z

Załącznik nr 1 do Zaproszenia Wzór oferty na usługi 11ZP2021Z

Załącznik nr 2 do Zaproszenia Wzór Umowy

 UWAGA !!! Odpowiedź na zapytanie

Informacja z otwarcia ofert (pakiety)

Protokół tryb uproszczony 11ZP2021Z