wcag
Przejdź do treści
wcag

Trzeci pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanego wideo procesora PENTAX EPK-1000

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Trzeci pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanego wideo procesora PENTAX EPK-1000

23.04.2021

Ogłoszenie o sprzedaży PENTAX

Zał 1 – formularz oferty

Załącznik 2 – oświadczenie oferenta

Zał 3 – wzór umowy sprzedaży

zdjęcie przedmiotu sprzedaży

Wyniki III pisemnego przetargu nieograniczonego  na sprzedaż używanego wideo procesora PENTAX EPK-1000a