wcag
Przejdź do treści
wcag

Wdrożenie e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Chorób Płuc

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

”Zarządzanie projektem pn.: Wdrożenie e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, realizowanym przez Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 (nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20)

14/ZP/2021/Z

23.07.2021

Zaproszenie do składania ofert 14ZP2021Z

Załącznik nr 1 do Zaproszenia Wzór oferty na usługi

Załącznik nr 2 do Zaproszenia wykaz usług

Załącznik nr 3 do Zaproszenia wzór umowy

Załącznik nr 4 oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 do Zaproszenia Umowa powierzenia

Informacja z otwarcia ofert 14ZP2021Z

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14ZP2021Z

Protokół z postępowania 14ZP2021Z z dnia 4_08_2021

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 14ZP2021Z

Protokół z postępowania z dn. 12_08_2021 14ZP2021Z