wcag
Przejdź do treści
wcag

Wykonanie trzech miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. „Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Wykonanie trzech miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

04/ZP/2022/Z

25.03.2022

Zaproszenie

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – przedmiar robót

Załącznik nr 3 – plan sytuacyjny

Załącznik nr 4 – Przekrój stanowisk postojowych (1)

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia

Zestawienie ofert – Informacja z otwarcia 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty