wcag
Przejdź do treści
wcag

Zakup i dostawa kapnografu dla Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach dedykowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. „Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach”.

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Zakup i dostawa kapnografu dla Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach dedykowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach".

18/ZP/2021/Z

15.09.2021

Zaproszenie do składania ofert 18ZP2021Z

ZMIANA_Zaproszenie do składania ofert 18ZP2021Z

Załącznik nr 1 Formularz oferty 18ZP2021Z

Załącznik nr 2 specyfikacja techniczna kapnograf

ZMIANA 1_Załącznik nr 2 specyfikacja techniczna kapnograf

ZMIANA 2_Załącznik nr 2 specyfikacja techniczna kapnograf

ZMIANA 2_Załącznik nr 2 specyfikacja techniczna kapnograf edyt

ZMIANA 3_Załącznik nr 2 specyfikacja techniczna kapnograf

Załącznik nr 3 wzór umowy 18ZP2021Z

ZMIANA_Załącznik nr 3 wzór umowy 18ZP2021Z

Odpowiedź na zapytanie NR 1

Odpowiedź na zapytanie NR 2

Odpowiedź na zapytanie NR 3

Protokół z postępowania 18ZP2021Z