wcag
Przejdź do treści
wcag

Zarządzanie projektem pn.: „Wdrożenie e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach”, realizowanego przez Szpital Chorób Płuc im . Św. Józefa w Pilchowicach w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 (nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20)

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Zarządzanie projektem pn.: "Wdrożenie e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach", realizowanego przez Szpital Chorób Płuc im . Św. Józefa w Pilchowicach w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 (nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20)

10/ZP/2021/Z

13.07.2021

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaPowiadomienie o zmianach w Zaproszeniu do składania ofert

Powiadomienie o zmianach w Zaproszeniu do składania ofert 2

Odpowiedź na zapytanie nr 1 i modyfikacja zaproszenia 25.06.2021

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Odpowiedź na zapytanie nr 3 i nr 4

Odpowiedź na zapytanie nr 5

Zaproszenie do składania ofert 10ZP2021Z wersja 1 nieaktualna

Zaproszenie do składania ofert 10ZP2021Z wersja 2 nieaktualna

Zaproszenie do składania ofert 10ZP2021Z wersja 3 nieaktualna

Zaproszenie do składania ofert 10ZP2021Z wersja 4 nieaktualna

Zaproszenie do składania ofert 10ZP2021Z wersja 5 AKTUALNA

Załącznik nr 1 do Zaproszenia Wzór oferty na usługi wersja 1 nieaktualna

Załącznik nr 1 do Zaproszenia Wzór oferty na usługi wersja 2

Załącznik nr 2 do Zaproszenia wykaz usług

Załącznik nr 3 do Zaproszenia wzór umowy wersja 1 nieaktualna

Załącznik nr 3 do Zaproszenia wzór umowy wersja 2 nieaktualna

Załącznik nr 3 do Zaproszenia wzór umowy wersja 3 z dnia nieaktualna

Załącznik nr 3 do Zaproszenia wzór umowy wersja 4 nieaktualna

Załącznik nr 3 do Zaproszenia wzór umowy wersja 5 AKTUALNA

Załącznik nr 4 oświadczenie o braku powiązań

Umowa powierzenia – załącznik nr 5 do zaproszenia

Informacja z otwarcia ofert 10ZP2021Z

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Protokół tryb uproszczony