wcag
Przejdź do treści
wcag

Zamówienia unijne

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

„Wdrożenie e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Chorób Płuc im. Świętego Józefa w Pilchowicach” w ramach 2 pakietów (części)

28/ZP/2022/K

12.01.2023

Dostawa produktów leczniczych - 3 zadania

19/ZP/2022/U

10.10.2022

„Wdrożenie e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Chorób Płuc im. Świętego Józefa w Pilchowicach” w ramach 4 pakietów (części): Pakiet nr 1: Zakup licencji z wdrożeniem; Pakiet nr 2: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego; Pakiet nr 3: Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego; Pakiet nr 4: Zakup Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

15/ZP/2022/U

31.08.2022

Dostawa produktów leczniczych - 4 zadania

12/ZP/2022/U

04.07.2022

Dostawa RTG dedykowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z adaptacją pomieszczenia w formule zaprojektuj - wybuduj - wyposaż oraz dostawa aparatu USG w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach"

30/ZP/2021/U

12.01.2022

Dostawy leków onkologicznych dla Szpitala w Pilchowicach

22/ZP/2021/U

15.10.2021

Dostawy leków dla szpitali w ramach wspólnego zamówienia

12/ZP/2021/U

08.11.2021

Dostawy leków dla szpitala w Pilchowicach

09/ZP/2021/U

02.07.2021

Dostawy leków dla Szpitala w Pilchowicach

01/ZP/2021/U

15.03.2021