wcag
Przejdź do treści
wcag

Zamówienia krajowe

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Przygotowanie i dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach – postępowanie II

33/ZP/2021/K

07.12.2021

Usługa ubezpieczenia Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

186/2021/Pilchowice

30.11.2021

Usługi ochrony budynków i terenu szpitala w Pilchowicach

28/ZP/2021/K

26.11.2021

Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach

26/ZP/2021/K

18.11.2021

Przygotowanie i dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach

25/ZP/2021/K

08.11.2021

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego , środków dezynfekujących i opatrunkowych dla szpitala w Pilchowicach

23/ZP/2021/K

16.11.2021

Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego dedykowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach - postępowanie II

20/ZP/2021/K

16.09.2021

Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego dedykowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach".

16/ZP/2021/K

03.09.2021

Dostawy odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla Szpitala w Pilchowicach

05/ZP/2021/K

07.06.2021

Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości oraz czynności pomocniczych przy obsłudze pacjentów i transportu wewnętrznego w Szpitalu w Pilchowicach

03/ZP/2021/K

06.07.2021

Wykonanie zabezpieczeń pożarowych stropów poddasza w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach

04/ZP/2021/K

11.05.2021