wcag
Przejdź do treści
wcag

Zamówienia krajowe

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach – 3 zadania

35/ZP/2022/K

06.12.2022

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawcy w zakresach podzielonych na 3 zadania (pakiety)

37/ZP/2022/K

02.12.2022

Usługi ochrony budynków i terenu szpitala w Pilchowicach

36/ZP/2022/K

01.12.2022

Przygotowanie i dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach

25/zp/2022/K

01.12.2022

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego, odczynników, środków opatrunkowych i dezynfekujących dla Szpitala w Pilchowicach

21/ZP/2022/K

24.11.2022 r., godz. 11:30

Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla szpitala w Pilchowicach– 7 zadań

18/ZP/2022/K

11.08.2022

Usunięcie i utylizacja azbestu, wykonanie nowego pokrycia dachowego i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w formule zaprojektuj i wybuduj

17/ZP/2022/K

04.08.2022

Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości oraz czynności pomocniczych przy obsłudze pacjentów i transportu wewnętrznego w Szpitalu w Pilchowicach

13/ZP/2022/K

07.07.2022 godz.: 10:00

Usunięcie i utylizacja azbestu, wykonanie nowego pokrycia dachowego i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w formule zaprojektuj i wybuduj" – 2 zadania

14/ZP/2022/K

30.06.2022r o godz. 11:00

Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla szpitala w Pilchowicach oraz dzierżawa analizatora– 14 zadań

10/ZP/2022/K

20.06.2022

Usunięcie i utylizacja azbestu, wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku gospodarczym w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w formule zaprojektuj i wybuduj

07/ZP/2022/K

12.05.2022r.

Remont pomieszczeń w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach – 2 zadania

06/ZP/2022/K

05.05.2022

Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych, dostosowanie stolarki drzwiowej dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach"

01/ZP/2022/K

28.02.2022

Dzierżawa respiratorów i koncentratorów tlenu dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach

29/ZP/2021/K

14.12.2021

Przygotowanie i dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach – postępowanie II

33/ZP/2021/K

07.12.2021

Usługa ubezpieczenia Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

186/2021/Pilchowice

30.11.2021

Usługi ochrony budynków i terenu szpitala w Pilchowicach

28/ZP/2021/K

26.11.2021

Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach

26/ZP/2021/K

18.11.2021

Przygotowanie i dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach

25/ZP/2021/K

08.11.2021

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego , środków dezynfekujących i opatrunkowych dla szpitala w Pilchowicach

23/ZP/2021/K

16.11.2021

Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego dedykowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach - postępowanie II

20/ZP/2021/K

16.09.2021

Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego dedykowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach".

16/ZP/2021/K

03.09.2021

Dostawy odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla Szpitala w Pilchowicach

05/ZP/2021/K

07.06.2021

Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości oraz czynności pomocniczych przy obsłudze pacjentów i transportu wewnętrznego w Szpitalu w Pilchowicach

03/ZP/2021/K

06.07.2021

Wykonanie zabezpieczeń pożarowych stropów poddasza w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach

04/ZP/2021/K

11.05.2021