wcag
Przejdź do treści
wcag

SZPITAL CHORÓB PŁUC IM. ŚW. JÓZEFA W PILCHOWICACH FINALISTĄ KONKURSU BEZPIECZNY SZPITAL PRZYSZŁOŚCI- INSPIRACJE 2020

SZPITAL CHORÓB PŁUC IM. ŚW. JÓZEFA W PILCHOWICACH FINALISTĄ KONKURSU BEZPIECZNY SZPITAL PRZYSZŁOŚCI- INSPIRACJE 2020

 

Dnia 30 września 2021 roku, podczas uroczystej Gali w auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Warszawie, wręczono nagrody Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2020. Konkurs popularyzował osoby, podmioty lecznicze, instytucje organizacje pozarządowe oraz firmy działające w zakresie ochronie zdrowia, które w ubiegłym roku szczególnie zasłużyły się względem szerzenia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników podmiotów leczniczych. Zgłoszenia placówek medycznych, które zdecydowały się na czynny udział w konkursie zostały poddane ocenie przez 30 osobową Kapitułę, złożoną z osób zarządzających najlepszymi szpitalami w Polsce.

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach został finalistą w  kategorii- „Działania na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego”. Misji niniejszego Szpitala towarzyszy idea humanizacji, która na pierwszym miejscu stawia człowieka i jego potrzeby. W myśl ww. zasady dyrekcja niniejszego podmiotu leczniczego zdecydowała się jako jedna z pierwszych placówek w Polsce na aktywną walkę z pandemią COVID-19 poprzez uruchomienie Oddziału Rehabilitacji Oddechowej dla tzw. grupy „ozdrowieńców”. Rehabilitacja po przebyciu choroby COVID-19 ma na celu poprawę jakości życia „ozdrowieńców” oraz umożliwienie im powrotu do pełnienia ich ról w społeczeństwie (jak przed zachorowaniem).

Rehabilitacja pacjentów, którzy przebyli COVID-19 w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach oparta jest przede wszystkim o: ćwiczenia oddechowe, tlenoterapię, inhalacje, kinezyterapię, fizykoterapię, promocję zdrowia oraz tak ważne z punktu widzenia „ozdrowieńców”- wsparcie psychologiczne. W dniu przyjęcia do Oddziału pacjenci mają wykonywany panel badań na który składają się: EKG, gazometria oraz spirometria. Ponadto na wniosek lekarza przeprowadzone mogą zostać dodatkowe badania, celem umożliwienia postawienia kompleksowej diagnozy stanu zdrowia pacjenta po przebyciu ww. jednostki chorobowej. Specjalistyczna aparatura oraz wyspecjalizowana kadra zapewniają pacjentom diagnostykę i leczenie na wysokim poziomie.

Dodatkowym walorem turnusu rehabilitacyjnego w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach jest  kwestia dotycząca położenia geograficznego, ponieważ Pilchowice znajdują się na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich”. Z uwagi na owy fakt lokalizacji placówki na terenie obszarów cennych przyrodniczo, w szczególny sposób chronionych przed zanieczyszczeniami powietrza, jest niespotykaną w aglomeracji śląskiej- „oazą czystego powietrza”. Ponadto rehabilitacja dla „ozdrowieńców” w niniejszym podmiocie leczniczym jest świadczeniem nieodpłatnym. Podstawą do rozpoczęcia rehabilitacji jest skierowanie, które zostaje wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadający umowę z NFZ.