Uwaga

Z uwagi na awarię strony internetowej Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach,
informacje dotyczące przetargów i dokumentację przetargową można pobrać ze strony PROPUBLICO w zakładce ogłoszenia:

Link: http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=137&noarchive=true'Zaproszenie do składania oferty na roboty budowlaneZaproszenie do składania oferty na recertyfikację Systemu Zarządzania Jakością ISO

Informacja z zapytania oferowego nt. recertyfikacji systemu zarządzania jakością ISO 90001:2009 w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach