• Dodatkowe opcje
    • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Informacje

Szpital

Oferuje: specjalistyczną opiekę ambulatoryjną w przyszpitalnej poradni chorób płuc i gruźlicy.

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach może poszczycić się dwuwiekową tradycją. W 2014 r. obchodził 200- lecie swojego istnienia. Długoletnia działalność Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach przekłada się na jakość świadczonych usług poprzez doświadczenie i tradycję. Jednocześnie stale udoskonalana jest infrastruktura Szpitala, sprzęt medyczny oraz techniki świadczenia usług medycznych. Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach 27 października 2008r. obchodził swoje dziesięciolecie samodzielnej działalności po odłączeniu się ze struktur organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie (przedtem ZOZ Gliwice, jeszcze wcześniej ZOZ Pyskowice). Jubileusz ten był okazją do dokonania...