Dział inwestycji, remontów i eksploatacji określany w skrócie Działem technicznym zajmuje się utrzymaniem prawidłowego stanu użytkowego infrastruktury technicznej i medycznej szpitala,koordynuje działania związane z przygotowaniem i realizacją remontów oraz zajmuje się sprawami urzędowymi o charakterze technicznym.
W skład powyższych zadań można zaliczyć wszelkie działania techniczne i prawne, które w całości prowadzą do bezpiecznego funkcjonowania szpitala i znajdującego się w nim wyposażenia medycznego.

 

Wśród nich można wyszczególnić:

 • zapewnienie ochrony obiektu
 • zapewnienie dostaw mediów
 • gospodarowanie odpadami
 • bieżące prace konserwacyjne i naprawcze
 • okresowe przeglądy techniczne budynków i infrastruktury technicznej,
 • organizowanie i przeprowadzanie remontów oraz inwestycji,
 • współudział merytoryczny w przetargach związanych z kompetencjami działu,
 • nadzór nad sprawnością aparatury medycznej,
 • okresowe przeglądy aparatury medycznej,
 • organizowanie dostaw respiratorów i koncentratorów tlenu dla pacjentów objętych leczeniem
 • domowym.


Dzięki pracownikom o wieloletnim stażu dokładnie znającym Szpital, Dział inwestycji, remontów i
eksploatacji sprawnie i na wysokim poziomie realizuje bieżące obowiązki oraz reaguje na codzienne
sprawy eksploatacyjno-użytkowe.

Kierownik Działu inwestycji, remontów i eksploatacji - inż. Dariusz Bieniek

Numer telefonu kontaktowego tel: 32 331 99 74  532 628 488
ae@szpital-pilchowice.pl techniczny@szpital-pilchowice.pl