Izba przyjęć pracuje w trybie ciągłym przez 7 dni w tygodniu 24 h na dobę. Składa się z rejestracji, gabinetu lekarskiego, pokoju zabiegowego, toalety oraz izolatki. Izba przyjęć wyposażona jest w sprzęt pozwalający na podejmowanie czynności ratujących życie. Dojazd i dojście są dobrze oznakowane, z możliwością podjazdu ambulansów i dostępem dla osób niepełnosprawnych. Chorzy w stanie zagrożenia życia przyjmowani są poza kolejnością.

 

Izba przyjęć szpitala przyjmuje pacjentów:

 

  • zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza,
  • przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego,
  • zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

 

W ramach grantu „Dostępność plus dla zdrowia” Izba przyjęć Naszego Szpitala została dostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami. Obniżono lada rejestracji, która ułatwia dostęp do świadczeń osobom niepełnosprawnym, zamontowano pętlę indukcyjną – czyli urządzenie pomagające w komunikacji osobom niedosłyszącym, przed wejściem do Izby Przyjęć zainstalowano tablicę tyflograficzną z planem Szpitala, która pozwala zorientować się przestrzennie także osobom niewidzącym. Ponadto w Szpitalu istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

Numery telefonów kontaktowych:


Kierownik Izby Przyjęć - lek. Zbigniew Kaczmarczyk

Telefon kontaktowy Izba Przyjęć - rejestracja  32 331 99 10