W celu zapoznania się z obowiązującymi w Szpitalu zasadami odwiedzin proszę skorzystać z poniższego linku:

Regulamin dla osób odwiedzających pacjentów


Informacje o stanie zdrowia pacjenta:

  • udzielane są w dni robocze w godzinach 14:00-15:00 przez lekarza prowadzącego. W szczególnych sytuacjach w pozostałych godzinach przez lekarza dyżurnego.
  • nie są udzielane telefonicznie.
  • udzielane są wyłącznie przez lekarzy. Pielęgniarki mogą udzielać informacji
  • wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej.

 

„BĄDŹ PRZY MNIE"

wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych
Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w ramach programu „Bądź przy mnie” realizowanego przez Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie umożliwia wszystkim pacjentom hospitalizowanym skorzystanie z bezpłatnych rozmów telefonicznych z osobami bliskimi.


Aparaty telefoniczne znajdują się w dyżurkach pielęgniarskich tj.

  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC Z ODCINKIEM ZAMKNIĘTYM LECZENIA GRUŹLICY: Nr telefonu  724-229-416
  • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC Z ODCINKIEM OTWARTYM DIAGNOSTYKI I CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW: Nr telefonu 724-229-419