Do przewlekłego leczenia tlenem w warunkach domowych przy pomocy koncentratora tlenu, kwalifikują się chorzy na przewlekłe, nienowotworowe choroby płuc w okresie niewydolności oddychania, a są to przede wszystkim:

  • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP),
  • astma oskrzelowa,
  • rozedma płuc,
  • mukowiscydoza,
  • rozstrzenie oskrzeli,
  • choroby śródmiąższowe płuc,
  • zaawansowane zmiany pogruźlicze i pozapalne.

Aby zostać zakwalifikowanym do domowego leczenia tlenem, należy zgłosić się ze skierowaniem do szpitala, gdzie po wykonaniu niezbędnych badań lekarz specjalizujący się w chorobach płuc, określi, czy dolegliwości spełniają kryteria kwalifikacji do tlenoterapii.

Działalność Zespołu Domowego Leczenia Tlenem oparta jest na przydzielaniu choremu do domu koncentratora tlenu, który wzbogaca w tlen powietrze do oddychania.

Celem tlenoterapii jest przede wszystkim wydłużenie czasu trwania życia osoby chorej, ale również ograniczenie częstych chorób dróg oddechowych, poprawa wydolności oddechowej osoby leczonej, poprawa komfortu życia i stanu psychicznego.

GODZINY PRACY PORADNI: 

WTOREK 13:00 – 14:35 
CZWARTEK 13:00 – 14:25 

LOKALIZACJA PORADNI:

PILCHOWICE, UL.DWORCOWA 31 BUDYNEK SZPITALA – PARTER
TELEFON DO PORADNI:
(32) 331 99 10

PUNKT POBRAŃ:
Pobieranie materiału do badań odbywa się w Laboratorium zlokalizowanym na parterze budynku Szpitala. Badanie spirometryczne wykonywane jest w Pracowni mieszczącej się naprzeciwko Laboratorium.

Kierownik Zespołu Domowego Leczenia Tlenem: lek. Piotr Sitek

Numer telefonu kontaktowego: Sekretariat oddziału tel. 32 331 99 22