• Dodatkowe opcje
    • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kontakt

Budynek siedziby szpitala z beżową elewacją i czerwonym dachem

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

Ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice

Dane firmy:

Regon: 276215293
NIP:  969-11-62-275

Ksiega rejestrowa wojewody:

0000000013989-W-24
Krajowy Rejestr Sądowy: 000000050139

Oddzial Rehabilitacji Oddechowej

Kierownik oddziału

Dyżurka pielęgniarska

Sekretariat medyczny

Oddział chorób płuc z odcinkiem zamkniętym leczenia gruźlicy i odcinkiem otwartym diagnostyki i chemioterapii nowotworów:

Sekretariat oddziału/ Dyżurka lekarska

Kierownik oddziału

Dyżurka pielęgniarska – odcinek zamknięty

Dyżurka pielęgniarska – odcinek otwarty

Dyżurka lekarska

Zespół Długoterminowej Opieki Domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

Inne Telefony

Pracownia badań czynnościowych i elektrokardiodiagnostyki

Pracownia RTG i USG

Laboratorium

Pielęgniarka epidemiologiczna

Dział Statystyki Medycznej, Marketingu i Promocji Zdrowia

Dział farmacji szpitalnej

Dział Finansowo - Księgowy

Dział Zamówień Publicznych

Dział Spraw Pracowniczych

Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Pełnomocnik ds. jakości

Koordynator dostępności

Rzecznik prasowy

Inspektor Ochrony danych

Administrator systemu

Koordynator ds. pacjenta onkologicznego

Formularz kontaktowy