Dział farmacji szpitalnej zajmuje się zaopatrywaniem szpitala w produkty lecznicze oraz wyroby medyczne, niezbędne w zapewnieniu ciągłości udzielania świadczeń medycznych.Dział farmacji świadczy swoje usługi na postawie zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 prawo farmaceutyczne, ustawy z dnia 10.12.2020 o zawodzie farmaceuty oraz procedur wewnętrznych szpitala.


Dział farmacji nie świadczy usług farmaceutycznych dla ludności.

Numery telefonów kontaktowych:


Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej - mgr Adam Naczyński

Telefon kontaktowy:  32 331 99 32  

e-mail: farmacja@szpital-pilchowice.pl