Szpital wychodząc naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami udostępnia usługę tłumacza języka migowego w Szpitalu w procesie świadczenia usług medycznych.Dostęp do tej usługi możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00

Pacjenci zgłaszający się do Szpitala mają możliwość skorzystania z usług.tłumacza języka migowego ONLINE za pomocą komunikatora internetowego..W tym celu należy, po przybyciu do Szpitala, zgłosić chęć rozmowy z tłumaczem pracownikowi Naszej placówki lub zgłosić chęć/potrzebę skorzystania ze'świadczenia z odpowiednim wyprzedzeniem.


W celu dokonania rezerwacji wizyty proszę wybrać najbardziej wygodny dla siebie sposób:


• e-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl
• telefonicznie: 32 331 99 03 w godzinach 7:00-14:35


Zgłoszenie powinno zawierać:
imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
propozycję terminu,
krótkie określenie sprawy,
kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem terminu.


Usługi tłumacza języka migowego na rzecz naszych pacjentów świadczą pracownicy Polskiego Związku Głuchych – Oddziału Śląskiego.


INFORMACJA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH


Informujemy, że od 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.). Dotyczą one m.in. języka migowego oraz technik wspierania osób głuchych i głuchoniewidomych. Ustawa reguluje sposób komunikowania się osób głuchych i głuchoniewidomych z administracją publiczną. Zgodnie z zapisami powyższej ustawy osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa tłumacza
w kontakcie z placówką publiczną.