Pobieranie materiałów do badań od pacjentów Poradni Specjalistycznych oraz klientów zewnętrznych odbywa się w Laboratorium zlokalizowanym w budynku Szpitala na parterze przy ul. Dworcowej 31 w Pilchowicach.


Godziny pobrań: pon. – pt., w godz. 7.30 – 9.00.
Odbiór wyników: pon. – pt., w godz. 7.30 – 14.30


Pacjentów prosimy o zakładanie maseczek, dezynfekcję rąk oraz zachowanie dystansu społecznego.