Dział Statystyki Medycznej, Marketingu i Promocji Zdrowia wraz z Sekretariatem Medycznym zajmuje się zbieraniem i opracowaniem danych statystycznych związanych z działalnością medyczną Szpitala, nadzorowaniem dokumentacji medycznej, rozliczaniem świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, sporządzaniem ofert na świadczenia zdrowotne do Narodowego Funduszu Zdrowia, analizowaniem umów na świadczenia medyczne, sprawozdawczością do instytucji zewnętrznych, prowadzeniem kolejek oczekujących,
organizacją akcji i programów promujących zdrowie.

Numery telefonów kontaktowych:
mgr Elżbieta Moskwa - Kierownik Działu Statystyki Medycznej, Marketingu i Promocji Zdrowia Telefon kontaktowy: 32 331 99 27
Dział Statystyki Medycznej, Marketingu i Promocji Zdrowia Telefon kontaktowy: 32 331 99 41 Sekretariat Medyczny Telefon kontaktowy:32 331 99 42 Asystenci medyczni Telefon kontaktowy:32 331 99 22