Dział Finansowo – Księgowy Szpitala zajmuje się kompleksową obsługą szpitala w zakresie prowadzenia i rozliczania ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ewidencjonowanie syntetyczne i analityczne zdarzeń gospodarczych, sporządzanie planów finansowych i sprawozdawczości finansowej, nadzór nad prawidłową gospodarką finansową szpitala, prowadzenie Kasy oraz przechowywanie i wydawanie depozytu wartościowego dla pacjentów.

Kierownik Działu Finansowo – Księgowego: mgr Aneta Tkocz

Numer telefonu kontaktowego: 32 331 99 71

e-mail:  fk@szpital-pilchowice.pl