Godziny pracy: w dni robocze w godzinach 7:00 do 14:35

 

Pobieranie materiału do badań w godzinach 7.30 do 9.00

 

Wydawanie wyników w godzinach 7.30 do 14.35

Laboratorium znajduje się na parterze w budynku Szpitala. Przy laboratorium dostępny jest punkt pobrań materiału wraz z poczekalnią .

Usługi świadczone są  dla pacjentów szpitalnych i pacjentów ambulatoryjnych z poradni przyszpitalnych oraz płatnych.

 

Laboratorium jest wpisane do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych ( KIDL) pod numerem 1560 pracownia analityczna, pod numerem 1559 pracownia prątka gruźlicy

Wykonywane są badania z zakresu;

  • Analityki ogólnej (badanie ogólne moczu, płynu z j.opłucnej)
  • Chemii klinicznej (bilirubina .Aspat,  Alat, fosfataza zasadowa ,glukoza, kreatynina ,białko całkowite, mocznik, CRP,  gazometria ,sód, potas, chlorki, wapń zjonizowany)
  • Koagulologii (czas PT, czas APTT)
  • Hematologii (morfologia 5-diff, OB)
  • Bakteriologii prątka gruźlicy (bakterioskopia + posiew)

 

Badania niewykonywane na miejscu są wysyłane do laboratorium podwykonawcy.

Lista badań wraz z cennikiem

Laboratorium wyposażone jest w odpowiedni sprzęt dostosowany do rodzaju i ilości badań:

  • Analizator do gazometrii; ABL 835 FLEX
  • Analizator do morfologii-Mythic22
  • Analizator biochemiczny –Epoll 200
  • Koagulometr
  • Czytnik pasków do moczu

Laboratorium bierze udział w cyklicznych ocenach kontroli jakości prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi i Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka Gruźlicy.

Pracownicy laboratorium podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Kierownik Laboratorium : mgr Dorota Labut- Twardowska

Diagnosta laboratoryjny: mgr Magdalena Muras

Starszy technik analityki medycznej- Judyta Kowol

Telefon : 32 331 99 63

Adres e-mail: laboratorium@szpital-pilchowice.pl