WENTYLACJA MECHANICZNA (NIV)

Wentylacja mechaniczna to wspomaganie oddychania u pacjentów, którzy nie podejmują własnego oddechu lub ich oddech wymaga wsparcia. W zależności od stanu zdrowia pacjenta i wskazań medycznych osoby ze schorzeniami układu oddechowego ( np. przewlekłej niewydolności oddechowej, POChP, zwłóknienia płuc) lub ze schorzeniami o podłożu nerwowo – mięśniowym mogą zostać wyposażone przez Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w respiratory do wspomagania oddychania w warunkach domowych.

Powołany w Szpitalu Zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie (Zespół) prowadzi wentylację mechaniczną w dwóch formach:

1) nieinwazyjnej, której zadaniem jest wspomaganie oddechu pacjenta przy użycia maski obejmującej nos i usta lub tylko nos. Taki rodzaj wentylacji stosuje się często w warunkach domowych u chorych z przewlekłą niewydolnością oddechową jako wczesną fazę postępowania leczniczego;

2) inwazyjnej, którą stosuje się najczęściej w zaawansowanej niewydolności oddechowej u chorych, u których istnieje konieczność wentylacji mechanicznej całą dobę przy dodatkowo występujących zaburzeniach połykania i upośledzeniu odruchu kaszlowego. Pacjenta wentyluje się poprzez wcześniej założoną rurkę intubacyjnej czy tracheostomijną.

Kwalifikacja i wdrażanie chorych do wentylacji długoterminowej jest procesem złożonym, rozpoczyna się w Szpitalu kilkudniową hospitalizacją. Podczas pobytu pacjenta w Oddziale chorób płuc, lekarze dokonują wstępnej oceny pacjenta zgłoszonego do programu wentylacji długoterminowej na podstawie wykonanego badania przedmiotowego, kryteriów medycznych, wyników badań i oceny dokumentacji medycznej oraz możliwości prowadzenia takiej wentylacji w warunkach domowych. Po uzyskaniu zgody pacjenta na wprowadzenie tej formy terapii, następuje przeszkolenie jego i opiekunów z zasad obsługi sprzętu oraz reagowania w sytuacji krytycznej. Po pozytywnym wyniku przeprowadzonej oceny przeprowadza się przygotowanie logistyczne i organizacyjne opieki nad pacjentem w miejscu jego zamieszkania przez Zespół.

Członkowie Zespołu: lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta i obsługa techniczna sprawują opiekę w warunkach domowych nad pacjentem zakwalifikowanym do tej formy terapii oraz sprzętem mu nieodpłatnie przekazanym. Pacjenci z prawidłowo prowadzoną nieinwazyjną wentylacja (NIV), objęci fachową opieką zespołu multidyscyplinarnego, poprzez poprawę hemodynamiki krążenia płucnego odczuwają poprawę jakości życia.

Pozytywnymi efektami tej formy terapii prowadzonej w domu, niekiedy przez wiele lat, są:

  • długotrwała poprawa wentylacji,
  • ustąpienie objawów takich jak poranne bóle głowy, zmęczenie związanych z chroniczną hipowentylacją (czyli zmniejszeniem wentylacji pęcherzyków płucnych do poziomu niewystarczającego),
  • zwiększenie wydolności fizycznej, aktywności życiowej,
  • zmniejszenie częstości występowania infekcji układu oddechowego,
  • zmniejszenia liczby i czasu hospitalizacji związanych z zaostrzeniem choroby podstawowej.

 

Podczas monitorowania leczenia u pacjenta wentylowanego mechanicznie w warunkach domowych przeprowadzane są badania pozwalające ocenić skuteczność leczenia. Najczęściej wykonywanym badaniem są gazometria podczas której dokonuje się pomiarów ciśnienia parcjalnego O2 i CO2 oraz pulsoksymetria określająca saturację czyli wysycenie krwi tlenem.

Gazometria to badanie krwi pobieranej z tętnicy w nadgarstku, ramieniu lub udzie. W rzadkich przypadkach bada się krew pobraną z żyły.

Pulsoksymetria to nieinwazyjne badanie z użyciem niewielkiego urządzenia tzw. pulsoksymetru, który pokazuje saturację i tętno.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32 33 19 903 lub e-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl