Oddział Chorób Płuc z Odcinkiem Otwartym Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Płuc i Odcinkiem Zamkniętym Leczenia Gruźlicy posiada łącznie 67 łóżek oraz w pełni wyposażone 3 izolatki

Opiekę na chorymi pełni doświadczony personel:

Kierownik Oddziału:

Piotr Sitek: lekarz specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc

Z-ca Kierownika Oddziału:

Joanna Niestrój-Ostrowska, lekarz specjalista chorób płuc

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Beata Kołtek-Wiącek, pielęgniarka ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego

Personel lekarski

 • Marek Tańcula – lekarz specjalista chorób płuc
 • Barbara Nowak-Szwanda – lekarz chorób płuc
 • Zbigniew Kaczmarczyk – lekarz chorób płuc, w trakcie specjalizacji z chorób płuc
 • Marta Żaczek-Szymańska – lekarz specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z chorób płuc
 • Adriana Purzycka – lekarz specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z chorób płuc
 • Magda Gaik-Kocjan – lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z chorób płuc
 • Łukasz Ostrowski – lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z chorób płuc

Zakres świadczonych usług

 • Pulmonologia onkologiczna: oferujemy pełną diagnostykę, leczenie onkologiczne oraz opiekę i wsparcie pulmonologiczno-internistyczne podczas całego procesu diagnostyczno -leczniczego.

W zakresie nowotworów płuc współpracujemy z doświadczonym onkologiem klinicznym oraz z Zakładem Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach.

W ramach diagnostyki chirurgicznej klatki piersiowej współpracujemy z Kliniką Torakochirurgii w Zabrzu, a w Szpitalu odbywają się konsultacje lekarza torakochirurga.

W ramach umowy z NFZ realizujemy ministerialny program lekowy leczenia chorych na raka płuca oraz międzybłoniaka opłucnej ( immunoterapia, immunochemioterapia, leczenie celowane, standardowa chemioterapia).

 • Diagnostyka rzadkich chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem chorób śródmiąższowych
  • Jesteśmy oddziałem realizującym w ramach umowy z NFZ program lekowy leczenie idiopatycznego włóknienia płuc IPF ( pirfenidon, nintendanib)
  • zajmujemy się diagnostyką ( EBUS TBNA) i leczeniem sarkoidozy.
  • zajmujemy się diagnostyką zmian śródmiąższowych w przebiegu chorób układowych takich jak RZS a także zapaleniem płuc z nadwrażliwości ( kiedyś AZPP, płuco hodowców gołębi) – w ramach diagnostyki współpracujemy z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie
  • Inne choroby : zmiany śródmiąższowe postcovidowe, zmiany pozapalne, po ekspozycji zawodowej , polekowe i inne
  • przeprowadzamy pulmonologiczną kwalifikację do leczenie antyfibrotycznego (leczenie włóknienia nintendanibem) pacjentów oddziałów reumatologii z twardziną układową.
 • Choroby obturacyjne
  • Diagnostyka i leczenie astmy
  • Diagnostyka i leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
  • Posiadamy umowę z NFZ w zakresie Domowego Leczenia Tlenem, gdzie pacjenci kierowani na oddział po przeprowadzeniu kwalifikacji przez lekarza zostają objęci opieką Zespołu.
  • Realizujemy umowę w zakresie świadczeń opieki długoterminowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych.
  • Nadzór ambulatoryjny nad pacjentami objętymi opieką ww. ośrodków prowadzą zespoły lekarsko-pielęgniarskie naszego szpitala
  • Obturacyjny bezdech senny: Przeprowadzamy diagnostykę i leczenie bezdechu sennego oraz wystawiamy wnioski do NFZ na refundację urządzeń CPAP
 • Wszystkie częste choroby i dolegliwości układu oddechowego 
  • Duszność, kaszel przewlekły, krwioplucie
  • Zapalenia płuc, oskrzeli, ropniaki opłucnej i ropnie płuc
  • Diagnostyka nieprawidłowości w obrazie radiologicznym płuc
 • Diagnostyka i leczenie gruźlicy
  • Wykonujemy badania we własnej pracowni bakteriologicznej prątka gruźlicy
  • Wykonujemy badania genetyczne w diagnostyce gruźlicy – PCR
  • Uczestniczymy w programie leczenia wielolekoopornej gruźlicy dla uchodźców z Ukrainy – jesteśmy jedynym z wyznaczonych ośrodków w województwie śląskim
  • Odcinek zamknięty posiada wydzielone jednoosobowe izolatki oraz część izolowaną dla pacjentów prątkujących.
 • W ramach diagnostyki szpitalnej mamy do dyspozycji
  • pracownię bronchoskopową wyposażoną w nowoczesne wideobronchoskopy oraz endoskop do biopsji przezoskrzelowej pod kontrolą USG – umożliwiające badanie EBUS/EUS- TBNA. Urządzenie niezbędne do oceny węzłów chłonnych w śródpiersiu w diagnostyce np. sarkoidozy, chorób nowotworowych, zmian przerzutowych z innych narządów
  • nowoczesny, mobilny aparat USG , który umożliwia przeprowadzenie badania przy łóżku pacjenta.
  • cyfrowy aparat RTG dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami posiadający regulowany stół o zwiększonej nośności oraz detektor przenośny, który umożliwia badanie osób pozostających na wózku.
  • Pracownię tomografii komputerowej w zakresie umowy podwykonawstwa
  • Sprzęt: respiratory do wentylacji mechanicznej ( stacjonarny, transportowy, respiratory do NIV), aparaty CPAP, przenośne gazometry, asystory kaszlu, monitory kardiologiczne, kapnografy, kardiodefibrylatory Lifepack), spirometr, bodypletyzmograf, aparat do badania TLCO ( dawniej dyfuzja), ergospirometr.
 • W ramach diagnostyki szpitalnej wykonujemy
  • biopsje opłucnej – badania ogólne, badania bakteriologiczne i cytologiczne – rozmazy i cytobloki
  • badania cytologiczne i histopatologiczne,
  • badania predykcyjne ( genetyczne) niezbędne do leczenia ukierunkowanego (immunoterapia)

 

Najważniejszy w Naszej codziennej pracy jest pacjent. W leczeniu pulmonologiczno-onkologicznym Naszego oddziału spotkacie Państwo doświadczony, empatyczny, gotowy do pomocy w każdym momencie personel, który kieruje się w pracy misją „Szpital przyjazny płucom, a człowiek człowiekowi”. Dzięki temu, że jesteśmy placówką skoncentrowaną na leczeniu schorzeń układu oddechowego, u nas każdy pacjent ma imię i nazwisko. Nie kończymy leczenia na ostatnim cyklu chemioterapii czy immunoterapii. Jesteśmy przygotowani do objęcia Naszych pacjentów kompleksową opieką, w tym poszpitalną w ramach poradni onkologicznej i pulmonologicznej, Zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, Zespołu domowego leczenia tlenem.

 Od 2021 roku jesteśmy oddziałem akredytowanym do prowadzenia specjalizacji lekarzy w zakresie chorób płuc – posiadamy 6 miejsc specjalizacyjnych. Ponad to prowadzimy staże specjalizacyjne z chorób płuc dla 4 lekarzy specjalizujących się w takich dziedzinach jak: choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna, kardiologia, onkologia.

 Personel lekarski i pielęgniarski stale podwyższa swoje kwalifikację uczestnicząc w kursach, szkoleniach i sympozjach.

Szczegółowe informacje dotyczące pobytu otrzymacie Państwo pod numerem telefonu: 32 33 19 910

Numery telefonów kontaktowych:

Sekretariat Oddziału – pokój lekarski tel. 32 331 99 22

Pielęgniarka Oddziałowa tel. 32 331 99 33