Prawa pacjenta zostały określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017, poz. 1318)


Rzecznik Praw Pacjenta rozpatruje sprawy w odniesieniu do:

 • Prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych
 • Prawa pacjenta do informacji
 • Prawa do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 • Prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
 • Prawa pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • Prawa do poszanowania intymności i godności pacjenta
 • Prawa pacjenta do dokumentacji medycznej
 • Prawa pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • Prawa pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • Prawa pacjenta do opieki duszpasterskiej
 • Prawa pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo klikając w poniższe linki:
https://www.gov.pl/web/rpp/prawa-pacjenta
https://www.gov.pl/web/rpp/abc-pacjenta


Informacje dla pacjentów z Ukrainy:

https://www.gov.pl/web/rpp/informacje-dla-obywateli-ukrainy