• Dodatkowe opcje
    • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)