W szpitalu pętle indukcyjne dostępne są w Izbie Przyjęć, gabinetach zabiegowych na oddziałach oraz gabinetach lekarskich.
Pętla indukcyjna jest jednym ze środków wspomagania słuchu. Może służyć zarówno jednej, konkretnej osobie z dysfunkcją słuchu, jak i grupie ludzi z tą niepełnosprawnością. 
Aparaty słuchowe pracują zwykle w dwóch trybach:

  • „ M” – „mikrofon”– wykorzystujący wbudowany mikrofon, umożliwiający odbiór dźwięków z otoczenia, 
  • „ T” – „telefon” – pozwalający na odsłuchiwanie dźwięku z słuchawki telefonicznej przy wyłączonym mikrofonie. 

Zaletą urządzenia jest eliminacja niepożądanych przydźwięków i hałasów z najbliższego otoczenia osoby słabosłyszącej. Użytkownik aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej słyszy czysty dźwięk bezpośrednio z mikrofonu, co pozwala wyeliminować problemy związane z niekorzystną akustyką pomieszczenia, w którym się znajduje. Sygnał z pętli indukcyjnej jest dopasowany do ubytku słuchu osoby niedosłyszącej. Dzięki pętli indukcyjnej osoba słabosłysząca nie musi stosować dodatkowych urządzeń. Wystarczy, że na swoim aparacie słuchowym przełączy tryb z M na T.