• Dodatkowe opcje
  • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

O nas

Zielony mech z błękitną wodą w kształcie płuc

Szpital dawniej i dziś

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach może poszczycić się dwuwiekową tradycją. W 2014 r. obchodził 200- lecie swojego istnienia.

 • Długoletnia działalność Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach przekłada się na jakość świadczonych usług poprzez doświadczenie i tradycję. Jednocześnie stale udoskonalana jest infrastruktura Szpitala, sprzęt medyczny oraz techniki świadczenia usług medycznych. 


Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach 27 października 2008r. obchodził swoje dziesięciolecie samodzielnej działalności po odłączeniu się ze struktur organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie (przedtem ZOZ Gliwice, jeszcze wcześniej ZOZ Pyskowice). Jubileusz ten był okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczenia nowych celów i zadań. W ciągu 10 lat funkcjonowania Szpital przeobraził się w nowoczesną, liczącą się w regionie placówkę.

Szpitalne łóżko w kolorze biało szaro niebieskim

Szpital wciąż rozwija się medycznie. Tylko w minionym dziesięcioleciu poszerzono działalność o:

 • świadczenia udzielane w izbie przyjęć,
 • specjalistyczną opiekę ambulatoryjną w przyszpitalnej poradni chorób płuc i gruźlicy,
 • chemioterapię ambulatoryjną w przyszpitalnej poradni chorób płuc,
 • chemioterapię nowotworów płuc w oddziale chemioterapii,
 • programy zdrowotne w zakresie leczenia raka płuc,
 • opiekę w domu pacjenta w ramach domowego leczenia tlenem oraz wentylacji mechanicznej,
 • diagnostykę i leczenie bezdechu sennego,
 • rehabilitację oddechową.
Lekarka trzymająca zdjęcia rentgenowskie płuc

Szpital świadczy również usługi dla mieszkańców gminy Pilchowice

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach może poszczycić się dwuwiekową tradycją. W 2014 r. obchodził 200- lecie swojego istnienia.

Długoletnia działalność Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach przekłada się na jakość świadczonych usług poprzez doświadczenie i tradycję. Jednocześnie stale udoskonalana jest infrastruktura Szpitala, sprzęt medyczny oraz techniki świadczenia usług medycznych.

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach 27 października 2008r. obchodził swoje dziesięciolecie samodzielnej działalności po odłączeniu się ze struktur organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie (przedtem ZOZ Gliwice, jeszcze wcześniej ZOZ Pyskowice). Jubileusz ten był okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczenia nowych celów i zadań. W ciągu 10 lat funkcjonowania Szpital przeobraził się w nowoczesną, liczącą się w regionie placówkę.

Lekarz omawiający diagnozę z pacjentem

Doświadczenie

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach może poszczycić się dwuwiekową tradycją. W 2014 r. obchodził 200- lecie swojego istnienia.

Długoletnia działalność Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach przekłada się na jakość świadczonych usług poprzez doświadczenie i tradycję. Jednocześnie stale udoskonalana jest infrastruktura Szpitala, sprzęt medyczny oraz techniki świadczenia usług medycznych.

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach 27 października 2008r. obchodził swoje dziesięciolecie samodzielnej działalności po odłączeniu się ze struktur organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie (przedtem ZOZ Gliwice, jeszcze wcześniej ZOZ Pyskowice). Jubileusz ten był okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczenia nowych celów i zadań. W ciągu 10 lat funkcjonowania Szpital przeobraził się w nowoczesną, liczącą się w regionie placówkę.

Doświadczenie

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach może poszczycić się dwuwiekową tradycją. W 2014 r. obchodził 200- lecie swojego istnienia.

Długoletnia działalność Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach przekłada się na jakość świadczonych usług poprzez doświadczenie i tradycję. Jednocześnie stale udoskonalana jest infrastruktura Szpitala, sprzęt medyczny oraz techniki świadczenia usług medycznych.

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach 27 października 2008r. obchodził swoje dziesięciolecie samodzielnej działalności po odłączeniu się ze struktur organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie (przedtem ZOZ Gliwice, jeszcze wcześniej ZOZ Pyskowice). Jubileusz ten był okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczenia nowych celów i zadań. W ciągu 10 lat funkcjonowania Szpital przeobraził się w nowoczesną, liczącą się w regionie placówkę.

Rys historyczny

Szpital mieści się w budynku wybudowanym w 1814 r. i przeznaczonym pierwotnie na klasztor. Fundatorem był Antoni Wenzel z Rybnika a wykonawcą jego testamentu hrabia Węgierski. Początkowo były tylko 24 łóżka. W latach czterdziestych i pięćdziesiątych XIX wieku nadworny lekarz księcia raciborskiego J.Roger powiększył szpital do 50 łóżek (obecnie szpital liczy 105 łóżek) i dobudował kaplicę. Nad ołtarzem kaplicy umieszczono obraz Św. Anny, dar papieża Piusa IX pochodzący ze zbiorów watykańskich. W 1879 r. dobudowano boczne skrzydła i portal z figurą Św. Józefa, postawiono kamienny krzyż naprzeciw frontowego wejścia. W końcu XIX wieku w klasztorze spędził swe ostatnie lata ksiądz Konstanty Damrot, śląski pisarz, poeta i nauczyciel. Zmarł na gruźlicę w 1895 r. i został pochowany na pobliskim cmentarzu. W 1952 r. klasztor został przekazany władzom świeckim. Z przeznaczeniem na szpital przeciwgruźliczy.


budynek szpitala z zewnątrz

 

W okresie powojennym szpital funkcjonował w ramach zespołów opieki zdrowotnej, zmieniając wielokrotnie zarządców, którymi byli m.in. wójt gminy Pilchowice, ZOZ w Pyskowicach, Gliwicach, Knurowie. Oddalony ciągle od siedziby dyrekcji, podupadł w tym okresie dość znacznie zarówno w zakresie substancji szpitala jak i organizacji i dyscypliny pracy. Z dniem 1 listopada 1998 roku szpital wyodrębnił się ze struktur zespołu opieki zdrowotnej i rozpoczął samodzielne działanie. Od tej pory datuje się dynamiczny rozwój szpitala.