Koordynator do spraw Dostępności wspiera osoby ze szczególnymi potrzebami, aby ułatwić im dostęp do usług medycznych, tworzy oraz wdraża plan związany z poprawą dostępności w Szpitalu, zgodnie z przepisami ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami .Koordynator ds. Dostępności jest opiekunem dostępności i rzecznikiem rozwiązań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. Ułatwia kontakt i dostęp do informacji o Szpitalu oraz usługach w nim świadczonych.


Jeżeli macie Państwo uwagi dotyczące dostępności prosimy o telefoniczne wypełnienie ankiety pod numerem telefonu  532 628 563  od poniedziałku do piątku od 7:00-14:35


Numery telefonów kontaktowy:
mgr Elżbieta Moskwa - Koordynator ds. dostępności

Telefon kontaktowy: 32 331 99 27 lub 532 628 563