Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Dobra ergonomia podstawą zdrowia!"

Celem projektu jest w okresie jego realizacji tj. 01.04.2023 do 30.06.2023 eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka zdiagnozowanych na stanowiskach pracy 44 - pracowników Szpitala (37K i 7M) zatrudnionych w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, poprawa ergonomii pracy oraz utrzymanie zatrudnienia osób będących w wieku aktywności zawodowej, w szczególności w wieku 50+.

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ osoby ]

Ogółem wartość docelowa: 18

Wartość docelowa – Kobiety: 13

Wartość docelowa – Mężczyźni: 5

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [osoby]

Ogółem wartość docelowa: 42

Wartość docelowa – Kobiety:35

Wartość docelowa – Mężczyźni: 7

 

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita 418 125,00 zł

Koszty kwalifikowane 418 125,00 zł

Dofinansowanie 355 406,25 zł 85,00%

Wkład Funduszy Europejskich: 355 406,25 zł 85,00%

Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:

  • Poprawa stanu zdrowia personelu medycznego;
  • Poprawa ergonomii i jakości pracy;
  • Wydłużenie okresu aktywności zawodowej;
  • Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług medycznych.