Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach  jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 1 804 459,62 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła korzystać z udzielanych przez Szpital świadczeń opieki zdrowotnej w sposób dostępny, bezpieczny i bezkolizyjny. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do Szpitala i usług w nim świadczonych wszystkim potrzebującym, wzrost jakości udzielanych świadczeń oraz poprawa funkcjonowania placówki w zakresie komunikacji z osobami o szczególnych potrzebach. Cel zostanie osiągnięty poprzez wzajemnie się uzupełniające działania, podejmowane w projekcie w sposób wieloaspektowy. Dzięki realizacji projektu w sposób znaczący zostanie podniesiona dostępność i jakość usług względem stanu obecnego w zakresie sposobu komunikacji i realizacji świadczeń. Zakres projektu obejmuje oprócz zniesienia barier architektonicznych wokół budynku, i łazienkach dla chorych, miejscach ogólnodostępnych tj. w przestrzeni rejestracji ułatwiających poruszanie się (miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, zamontowanie biletomatu, rozsuwane drzwi wejściowe), komunikowanie (info-kiosk, szkolenia, ikonogramy, tablica informacyjna z planem szpitala), poprzez działania projakościowe w zakresie użytkowania infrastruktury podczas pobytu w placówce i procesu leczenia (zakup dodatkowego sprzętu medycznego dla osób ze specjalnymi potrzebami, zakup urządzeń monitorujących, wzywających, sprzętów codziennego użytku medycznego o zwiększonej nośności (krzesła, kozetki, łóżka, pionizatory, podnośniki etc.), sprzętu medycznego do prowadzenia badań w sposób mobilny dostosowany do potrzeb pacjentów (np.: aparat EKG, USG, kapnograf).

Planowane efekty projektu:

• podniesienie jakości usług zdrowotnych dla pacjentów z niepełnosprawnościami;

• zniwelowanie barier architektonicznych;

• podniesienie dojrzałości cyfrowej w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

• stworzenie/zoptymalizowanie systemów IT uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnościami;

• wzrost kompetencji interpersonalnych oraz podniesienie poziomu świadomości kadry medycznej i niemedycznej, w zakresie właściwej komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami;

• poprawa procedur w celu ułatwienia obsługi pacjentów z niepełnosprawnościami.

 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl