wcag
Przejdź do treści
wcag

Ogólne informacje dla pacjentów

PORADNIK DLA PACJENTA

Jeśli masz którykolwiek z poniższych objawów powinieneś niezwłocznie zgłosić je swojemu lekarzowi rodzinnemu , który w razie potrzeby skieruje Cię do Poradni Chorób Płuc lub Szpitala Chorób Płuc:

 • kaszel trwający dłużej niż 6 tygodni,
 • kaszel o innym charakterze niż zwykle,
 • odkrztuszanie plwociny z domieszką krwi,
 • uczucie świszczącego oddechu,
 • bóle okolicy klatki piersiowej,
 • duszność narastająca w krótkim czasie lub nieadekwatna do wysiłku,
 • wzmożona potliwość,
 • utrata należnej wagi ciała przy normalnym odżywianiu.

Pamiętaj!
Płuca nie bolą a choroby płuc często rozwijają się skrycie przez wiele miesięcy lub lat i tylko wczesna diagnoza i leczenie dają szansę na pełne wyleczenie.

W szpitalu obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu !!!

 

REGULAMIN DLA PACJENTÓW NASZEGO SZPITALA
REGULAMIN DLA PACJENTÓW SZPITALA CHORÓB PŁUC  im. Św. Józefa w Pilchowicach

 

SKARGI I WNIOSKI

Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego, pacjent ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi. Skargi można zgłaszać do Dyrektora Szpitala, w każdy piątek od godz. 1000 do 1100, osobiście bądź telefonicznie: tel. 32 331 99 03, a w razie jego nieobecności do osoby przez niego upoważnionej.
Ponadto, skargi można składać do Członków Rady Społecznej Szpitala, Kierownika Wydziału Zdrowie i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Dyrektora Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta.
Szczegółowe informacje dotyczące składania skarg i zażaleń zostały określone w dokumentach wewnętrznych Szpitala.

Rzecznik Praw Pacjenta:

Rzecznik Praw Pacjenta

Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

 

Możliwości kontaktu

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 – 190 – 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 – 82 – 50
fax.: (22) 532 – 82 – 30
kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:

 • Poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 18.00
 • Wtorek – w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Środa – w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Czwartek – w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Piątek – w godzinach od 9.00 do 15.00

 

Dział Skarg i Wniosków Śląskiego OW NFZ

Skargi i wnioski mogą być zgłaszane do Działu Skarg i Wniosków:

 • bezpośrednio w siedzibie na ul. Kossutha 13 od poniedziałku do piątku – w godzinach od 8.00 do 16.00;
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
 • pisemnie na adres:
  Śląski OW NFZ
  ul. Kossutha 13
  40–844 Katowice.
 • Procedura przyjmowania skarg i wniosków w Szpitalu Chorób Płuc

Przyjmowanie skarg i wniosków

 

Regulamin sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem hospitalizowanym

W Szpitalu Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach obowiązuje „Regulamin sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem hospitalizowanym” przedstawiony w Zarządzeniu Wewnętrznym nr 35/2019 Dyrektora Szpitala z dnia 24 grudnia 2019 r.

ZW nr 35-2019