Ogłoszenie 06KZ2020

SWKO 06KZ2020

Załącznik nr 1 formularz oferty 06KZ2020

Załącznik nr 2a wzór umowy kontrakt 06 KZ2020

Załącznik nr 2b wzór umowy zlecenie 06KZ2020

Załącznik nr 3 klauzula informacyjna RODO 06KZ2020

Załącznik nr 4 wzór Umowy powierzenia przetw danych 06ZK2020

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu 06KZ2020

Ogłoszenie o wynikach konkursu 06KZ2020