Ogłoszenie o zamówieniu nr spr 12/ZP/2021/U – 468740-pl

Materiały przetargowe znajdują się na stronie prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl

Informacja dla Wykonawców o przekazaniu ogłoszenia do publikacji

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiety