Postępowanie prowadzone jest przez pełnomocnika: Szpital Chorób Płuc w Orzeszu. 

Dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: EZamowienia