Ogłoszenie o zamówieniu 35ZP2020P

SIWZ 35ZP2020P

Załącznik nr 1 35ZP2020P

Załącznik nr 2 35ZP2020

Załącznik nr 3 35ZP2020P

Załącznik nr 4 35ZP2020P

Załącznik nr 5 Arkusz asortymentowo cenowy

Wyjaśnienie treści SIWZ 35ZP2020P

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 35ZP2020P

Informacja z otwarcia ofert 35ZP2020P

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 35ZP2020P