Ogłoszenie o zamówieniu 26ZP2020P

SIWZ 26ZP2020P

Załącznik nr 1 26ZP2020P

Załącznik nr 2 26ZP2020P

Załącznik nr 3 26ZP2020P

Załącznik nr 4 26ZP2020P

Załącznik nr 5 26ZP2020P

Załącznik nr 6 SOPZ 26ZP2020P

Załącznik nr 7 Wzór oferty na dostawy

Załącznik nr 8 wzór umowy 26ZP2020P

Informacja z otwarcia 26ZP2020P

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26ZP2020P

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 26ZP2020P