Ogłoszenie o zamówieniu 36ZP2020P

SIWZ 36ZP2020P

Załącznik nr 1 36ZP2020P

Załącznik nr 2 36ZP2020P

Załącznik nr 3 SOZ 36ZP2020Z

Załącznik nr 4 formularz oferty 36ZP2020P

Załącznik nr 5 wzór umowy 36ZP2020P

Informacja z otwarcia ofert 36ZP2020P

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 36ZP2020P

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 36ZP2020P

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 36ZP2020P