Ogłoszeniu o zamówieniu 37ZP2020P

SIWZ 37ZP2020P

Załącznik nr 1 37ZP2020P

Załącznik nr 2 37ZP2020P

Załącznik nr 3 SOZ 37ZP2020Z

Załącznik nr 4 formularz oferty 37ZP2020P

Załącznik nr 5 wzór umowy 37ZP2020P

Informacja z otwarcia ofert 37ZP2020P

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 37ZP2020P

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 37ZP2020P