Ogłoszenie o zamówieniu 38ZP2020P

SIWZ 38ZP2020P

Załącznik nr 1 JEDZ 38ZP2020P

Załącznik nr 2 38ZP2020P

Załącznik nr 3 38ZP2020P

Załącznik nr 4 wzór umowy leki 38ZP2020P

Załącznik nr 5 Wzór oferty na dostawy 38ZP2020P

Załącznik nr 6 arkusz asortymentowo cenowy 38ZP2020P

Wyjaśnienie treści SIWZ 38ZP2020P

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 38ZP2020P

Informacja z otwarcia 38ZP2020P

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 38ZP2020P

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DUUE 38ZP2020P