Ogłoszenie o zamówieniu 34ZP2020P

SIWZ 34ZP2020P

Załącznik nr 1 34ZP2020P

Załącznik nr 2 34ZP2020P

Załącznik nr 3 SOZ 34ZP2020P

Załącznik nr 4 formularz oferty 34ZP2020P

Załącznik nr 5 wzór umowy 34ZP2020P

Załącznik nr 6 Arkusz asort cenowy 34ZP2020P

Wyjaśnienie treści SIWZ 34ZP2020P

Informacja z otwarcia ofert 34ZP2020P

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 34ZP2020P

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 34ZP2020P