Ogłoszenie o zamówieniu 28ZP2020P

SIWZ 28ZP2020P

Załącznik nr 1 Oświadczenie 28ZP2020P

Załącznik nr 2 Wykaz środków transportu 28ZP2020P

Załącznik nr 3 Grupy kapitałowe 28ZP2020P

Załącznik nr 4 Zobowiązanie podmiotów trzecich  28ZP2020P

Załącznik nr 5 wzór umowy 28ZP2020P

Załącznik nr 6 Arkusz kalkulacyjno cenowy 28ZP2020P

Załącznik nr 7 SOZ 28ZP2020P 

Załącznik nr 8 wzór oferty 28ZP2020P

Wyjasnienie treści SIWZ 28ZP2020P

Informacja z otwarcia ofert 28ZP2020P

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28ZP2020P